Bases legals

Gràcies pel seu interès a participar en l’acció “Radioencantats”.
Li recordem que la seva participació suposa la seva acceptació al fet que el seu missatge sigui gravati que el mateix, en cas de ser seleccionada d’entre tots els participants, pugui ser difós i comunicat públicament en el marc de l’acció referent i durant la vigència de la mateixa. Tanmateix, l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Associació Catalana de Ràdio amb la única finalitat de dur a terme la present acció, podent, en el seu cas, exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, contactant amb nosaltres a través de info@acradio.org.