L’audiència de la ràdio a Catalunya

En els darrers sis anys, la ràdio catalana ha augmentat fortament la seva audiència.

Arribem a més consumidors que mai, no només batent rècords numèrics, sinó també fidelitzant cada dia més oients.

Avui, quatre milions de persones escolten la ràdio (un 50% escull la ràdio generalista, i un altre 50%, la temàtica). L’àmplia varietat de la nostra oferta radiofònica tant generalista com temàtica facilita la segmentació del target dels missatges publicitaris i permet buscar-ne la màxima afinitat. Com a resultat, la seva eficàcia millora exponencialment, així com la seva quota de mercat.

4milions

4 milions
de persones escolten la ràdio

La ràdio ha arribat a més
del 63% de penetració

Evolució Penetració
Audiència en Ràdio
2008 – 2014

Font: aquí

evaluacio-penetracio-radio_fin
La ràdio també creix on-line

L’èxit de la ràdio en els últims anys també ve donat pel seu creixement d’oients on-line.

Un públic més jove es connecta a la versió on-line de les emissores de forma diària. Una evolució lògica en el consum de la ràdio i una gran oportunitat per arribar a un grup de consumidors amb un estil de vida més modern i més difícils d’impactar.

Font: aquí

iphone
millorem-eficacia
Millorem en eficàcia

La ràdio, així com Internet, són els únics mitjans que han experimentat un notable increment d’audiència en els últims sis anys. Gràcies a l’augment de la nostra penetració en l’audiència, arribem a més consumidors i, en conseqüència, la ràdio és més eficaç que mai.